C/Gran Via del Nord, 27 - 46117 BÉTERA (VALÈNCIA) +34 96 160 03 78 46001989@marquesdosaguas.es Horari d'atenció de 8:30 a 13:30 i de 15 a 17

Missió, Visió i Valors

16 abril, 2020

Missió

El Col·legi Parroquial Marqués de Dos Aguas, com a Col·legi Diocesà, té com a objectiu fonamental: l’educació integral dels seus alumnes, segons les orientacions de l’Evangeli cristià, els principis de la Constitució i els fins de l’activitat educativa.

Visió

Volem que el nostre centre siga un referent en la localitat:

 • On es formen persones solidàries, responsables i coherents amb els valors cristians.
 • En la formació acadèmica dels nostres alumnes, atenent a les seues capacitats, interessos i motivacions.
 • Com a model de convivència, respecte i acceptació de la diversitat.

Valors

Les claus per al procés educatiu d’un Col·legi Diocesà:

 • FE: La persona en relació amb Déu.
 • ESPERANÇA: Pedagogia centrada en el desenvolupament de les capacitats de cada alumne.
 • CARITAT: la vida com a do rebut per a ser donat.
 • RESPECTE amb i cap a tots els membres de la Comunitat Educativa.
 • COMPROMÍS SOLIDARI amb les necessitats del nostre entorn.
 • IMPLICACIÓ del personal en totes les àrees del Centre.
 • CAPACITAT D’ACCEPTACIÓ a les necessitats del moment.
 • HUMILTAT per a reconèixer on estem.