C/Gran Via del Nord, 27 - 46117 BÉTERA (VALÈNCIA) +34 96 160 03 78 46001989@marquesdosaguas.es Horari d'atenció de 8:30 a 13:30 i de 15 a 17

Història

31 març, 2020

El Col·legi Parroquial “Marqués de Dos Aguas” naix l’any 1972 a Bétera davant una situació escolar molt deficient on faltaven nombrosos llocs escolars i les aules dels col·legis estaven saturades i la qualitat de l’ensenyança deixava molt que desitjar.

Davant aquesta situació el retor de la Parròquia de la Puríssima Concepció, Don Vicent es plantejà junt a les autoritats locals la construcció d’un nou col·legi.

Davant la proposta de Don Vicent, la “Junta de Montes” regalà els terrenys on avui està ubicat el col·legi. En aquell moment i després de demanar un préstec hipotecari i els avals necessaris es construí el col·legi.

Des d’aquell moment el Parroquial ha sigut un col·legi catòlic pertanyent a la Parròquia, representada jurídica i legalment pel retor que es trobe al seu cap.

Quan el col·legi obrí les seues portes hi havia un total 6 i 7 professors, amb una mitjana de 15 alumnes per aula, aquells que no tenien lloc a la resta de centres del poble. En aquell moment el sistema educatiu era l’EGB (Educació General Bàsica) i al col·legi es cursava infantil i EGB fins a 8é (curs equivalent a l’actual 2n d’ESO) encara que durant uns anys s’impartí també Formació Professional d’Administratiu i també es donaren classes nocturnes per a la formació d’adults.