C/Gran Via del Nord, 27 - 46117 BÉTERA (VALÈNCIA) +34 96 160 03 78 46001989@marquesdosaguas.es Horari d'atenció de 8:30 a 13:30 i de 15 a 17

Escola vespertina

2 maig, 2020

Des del Centre, oferim a les famílies que ho sol·liciten, el servei d’escola vespertina. Aquest servei es prestarà en els dies lectius de setembre i juny en horari de 15:00 a 17:00 h.

Els alumnes que no utilitzen el servei de menjador escolar, també podran utilitzar aquest servei (eixiran a les 13:00 h i tornaran a accedir al Centre a les 15:00 h). 

La prestació d’aquest servei quedarà condicionada  a un número mínim d’alumnes.

El pagament de la quota es realitzarà per domiciliació bancària.

Per a formalitzar la inscripció s’haurà d’entregar en Consergeria el full complimentat:

https://www.blancinegreanimacio.com/alta/