C/Gran Via del Nord, 27 - 46117 BÉTERA (VALÈNCIA) +34 96 160 03 78 46001989@marquesdosaguas.es Horari d'atenció de 8:30 a 13:30 i de 15 a 17

Departament d’Orientació d’ESO

19 abril, 2020

Entenem l’orientació educativa des de la identitat pròpia dels Col·legis Diocesans, sensible a la realitat que ens envolta  i amb la pretensió d’adaptar el nostre model a les diferències de cadascú dels nostres alumnes, de tal manera que puguen cooperar en el treball diari i sentir-se part d’un gran equip. 

Treballem en tres línies per a fer possible  aquest acompanyament:

Inclusió educativa

Identificar barreres d’accés, participació i aprenentatge per  ajustar la resposta educativa a les necessitats de l’alumne amb mesures d’inclusió en els seus diferents nivells de concreció. 

Acció tutorial

Elaborar el Pla d’Acció Tutorial en col·laboració amb l’Equip Directiu i l’Equip de Pastoral. Seguint les indicacions del Pla Marco dels col·legis Diocesans.

Orientació acadèmica i professional

Aconseguir  que l’alumne adquirisca un coneixement objectiu de les seues capacitats,  rendiment i hàbits d’estudi així com informació de les opcions educatives que es van a trobar en finalitzar l’Educació Secundària Obligatòria, i proporcionar assessorament, sobre les oportunitats que s’ofereixen en la zona.