C/Gran Via del Nord, 27 - 46117 BÉTERA (VALÈNCIA) +34 96 160 03 78 46001989@marquesdosaguas.es Horari d'atenció de 8:30 a 13:30 i de 15 a 17

Alexia

17 abril, 2020

Des del curs 2019-2020 oferim a les famílies la plataforma de comunicació Alexia amb la finalitat de millorar  de manera substancial la relació entre els pares/mares i el col·legi, agilitzant la informació que les famílies reben dels seus fills i filles.

Mitjançant aquesta plataforma es pot:

  • Consultar les faltes d’assistència i justificar-les al moment.
  • Consultar les dates dels controls i exàmens.
  • Qualificacions dels controls.
  • Butlletins de notes trimestrals.
  • Interactuar amb el tutor sol·licitant entrevistes.
  • Comunicació directa amb el professorat del seu fill i filla.
  • Comunicació directa amb la direcció del Centre.
  • Relació de les tasques de la classe.
  • Galeries (fotos, documents…)

Accés per ordinador: 

https://web2.alexiaedu.com/ACWeb/LogOn.aspx?key=Z%2bjNtOpM9r8%3d

Smartphones i tablets: Buscar “Alexia família” en GooglePlay o en la AppStore per instal·lar l’aplicació. 

L’aplicació sol·licitarà el codi del Centre. Aquest codi és: ai6a

Hi ha accés directe des de la página web del Centre.

En el cas de tindre problemes amb l’accés a Alexia, contactar amb Administració o enviar un correu a rosa.arnal@marquesdosaguas.es

Per a més informació es poden descarregar els següents documents: