C/Gran Via del Nord, 27 - 46117 BÉTERA (VALÈNCIA) +34 96 160 03 78 46001989@marquesdosaguas.es Horari d'atenció de 8:30 a 13:30 i de 15 a 17

Pla de Prevenció, Actuació i Contingència

5 octubre, 2020

Seguint les indicacions marcades pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, Ministeri de Sanitat i Conselleria d’Educació, així com les instruccions facilitades pels Serveis de Prevenció, el Centre ha elaborat un Pla de Prevenció, Actuació i Contingència  en el que es recullen les mesures de prevenció i higiene front a la COVID-19 per a les activitats i instal·lacions del Centre al llarg del curs 2020-21.