C/Gran Via del Nord, 27 - 46117 BÉTERA (VALÈNCIA) +34 96 160 03 78 46001989@marquesdosaguas.es Horari d'atenció de 8:30 a 13:30 i de 15 a 17

Curs 19-20: Benvinguts

5 setembre, 2019

BIENVENIDOS AL CURSO ESCOLAR 2019-20

Queridas familias:

Queremos daros la bienvenida a este nuevo curso 2019/2020, así como informaros de que las clases se reanudan el 9 de septiembre para todos los cursos de Infantil, Primaria y Secundaria.

HORARIO 9 DE SEPTIEMBRE:

Infantil y Primaria: 9h a 13h

Educación Secundaria: 10h a 12h

Recordatorios:

-El uso del uniforme del centro es obligatorio desde el primer día de clase. 

-Los alumnos de infantil asistirán el lunes 9 con el chándal del colegio. 

-Los alumnos de Primaria y Secundaria con el uniforme del colegio. 

– A partir del martes 10 de septiembre la hora de entrada será:

EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA: DE 8:55 A 9:00

EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA: DE 8:20 A 8:30

Os rogamos la máxima colaboración a las familias para inculcar el hábito de la puntualidad a vuestros hijos. 

BENVINGUTS AL CURS ESCOLAR 2019-20

Benvolgudes famílies:

Volem donar-vos la benvinguda a aquest nou curs escolar 2019/2020, i informar-vos  que les classes començaran el 9 de setembre per a tots els cursos d’Infantil, Primària i Secundària.

HORARI 9 DE SETEMBRE:

Infantil i Primària: 9h a 13h

Educació Secundària: 10h a 12h

Recordatoris:

-L’ús de l’uniforme del centre  és obligatori des del primer dia de classe. 

-L’alumnat d’Infantil assistirà el dilluns 9 amb el xandall del col·legi. 

-L’alumnat de Primària i Secundària, amb l’uniforme del col·legi. 

– A partir del dimarts 10 de setembre l’hora d’entrada serà:

EDUCACIÓ INFANTIL i PRIMÀRIA: DE 8:55 A 9:00

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA: DE 8:20 A 8:30

Preguem la màxima col·laboració a les famílies per a inculcar l’hàbit de la puntualitat als vostres fills i filles.